Internasjonalt forskningsprosjekt

Prosjektet mitt er del av et internasjonalt forskningsprosjekt som utforsker bystrukturer og byutvikling tre afrikanske storbyer – Accra i Ghana, Maputo i Mosambik og Johannesburg i Sør-Afrika. Ved å sammenligne materiale fra de tre byene skal prosjektet bidra til å finne løsninger på to hovedutfordringer for afrikansk byutvikling – ulikhet og boligutvikling.

Forskningsprosjektet fokuserer på tre afrikanske storbyer – Johannesburg, Accra og Maputo. Copyright: Oda Eiken Maraire og Ragnhild Overå

Dette store prosjektet heter «Enclaving: Patterns of global futures in three African cities» og har som hovedfokus å undersøke ulikheter i fordelingen av ressurser i byene. Ressurser omfatter alt fra natur til økonomiske og menneskelige ressurser, for eksempel elektrisitet, veier, transport, steder å drive med fritidsaktiviteter, arbeid, utdanning og handel. Ulik fordeling av ressurser kalles for enklavedannelser og finnes over alt i verden. Ved utforske enklavedannelser i bredden, utforsker vi hvordan sosiale aktører (som f.eks. innbyggere, politikere, utviklere, byplanleggere, investorer) bidrar til å produsere og relatere seg til byutviklingen.

Les mer om prosjektet på UiB sin nettside: «Enclaving: Patterns of global futures in three African cities» (UrbanEnclaving)

Følg UrbanEnclaving-prosjektet på Twitter og Instagram med emneknaggen #urbanenclaving

Fokus på FNs bærekraftsmål

UrbanEnclaving-prosjektet fokuserer på to av FNs sytten bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles global arbeidsplan med mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Prosjektet fokuserer særlig på to bærekraftsmål:

NR.8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

NR.11: Bærekraftige byer og samfunn

 

Artikler om UrbanEnclavingFutures

Nye perspektiver på endring i det urbane Afrika

Et urbant forskningsprosjekt takler bærekraftsmålene

 

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og ledes av Prof. Bjørn Enge Bertelsen ved institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.