Om bloggen

Hvordan kan vi bygge bedre byer for fremtiden? Hvem og hva er det som er med på å bestemme hvordan vi utvikler, bor og lever i byer? Og hvordan utforsker en sosialantropolog disse spørsmålene? På denne bloggen (og på snapchat!) kan man følge meg, Oda, på feltarbeid i Sør-Afrikas største by, Johannesburg, i nesten et år.

Her er jeg i bydelen Maboneng (desember 2018). Bydelen har gjennomgått store endringer de siste årene og er nå en travel, kreativ og spennende bydel midt i Johannesburg. Johannesburg er en internasjonal smeltedigel som fremdeles er preget av Apartheidregimets segregeringspraksiser (1948-1994), og er en av grunnene til at akkurat denne byen er spennende å forske i.

 

Studien min ønsker å finne ut hvordan vi kan bygge bedre byer. Som doktorgradsstipendiat ved institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen skal jeg bruke nesten et år på å samle inn data til mitt prosjekt. Jeg forsker på livet i Johannesburg, en sør-afrikansk millionby, og fremtidsvisjonene til menneskene som bor der. Her er noen av spørsmålene jeg ønsker å svare på;

Hvordan skaper folk seg et hjem? Hva skjer med parker og andre offentlige rom i en by hvor innbyggerne foretrekker bil og sikkerhetstiltak deler opp byen? Og hva kan valgene innbyggerne tar i dag fortelle oss om byens fremtid?

På bloggen kan man lære om kvalitative sosialantropologiske metoder og hvordan man utfører et feltarbeid. Gjennom historier fra hverdagen får man innblikk i sosiale, kulturelle og politiske strukturer og kontraster i Sør-Afrika. Johannesburg er en by med store sosiale og økonomiske ulikheter, men også muligheter. Sentralt for forskningen min er å undersøke hvordan folk bruker byen og hvordan byen påvirker menneskene. Studien skal fokusere på «middelklasse»-nabolag i Johannesburg.

Bloggen er tilrettelagt for elever i videregående skole og andre som er nysgjerrige på samfunnsvitenskapelig forskning, byutvikling og Sør-Afrika. Innlegg publiseres en gang i måneden, fra august 2019.

 

Følg meg på Snapchat: joodant

Gjennom glimt fra felt på Snapchat får man innblikk i min forskerhverdag og hvordan jeg blir kjent i en ny by – på godt og vondt. Få innblikk i hverdagssituasjoner og hvordan byen faktisk ser ut.

Bildet er tatt i forstaden Melville og man kan skimte bykjernen i horisonten. Copyright: Oda Eiken Maraire